Estació meteorològica digital i enciclopèdia de la meteorologia

L'estació meteorològica digital Oregon Scientific permet anotar automàticament dades i fer prediccions del temps. Disposa d'instruccions de muntatge i programari específic.

Es composa de:

  • Ordinador Central
  • Anemòmetre exterior
  • Pluviòmetre exterior
  • Sensor Termohigròmetre
  • Baro-termohigròmetre
  • 4 CDs: Instruccions de muntatge, Software Estació Meteorològica, Software del món meteorològic, Dades meteorològiques de l'Observatori Fabra
 

Enciclopèdia: L'apassionat món de la meteorologia,
4 volums


Aquesta enciclopèdia de la meteorologia conté informació completa, mapes precisos i fotografies espectaculars dels temes imprescindibles: atmosfera, història de la meteorologia, observació i predicció del temps atmosfèric, atlas de núvols, fenòmens meteorològics, dinàmica atmosfèrica, climes del món i de Catalunya. El volum quart conté un curs pràctic de meteorologia.

Volum I:Història de la meteorologia; Interrelació entre els humans i l'atmosfera.

Volum II: Atles de núvols; Fenòmens meteorològics; Climes del món.

Volum III: Biometeorologia; Dinàmica atmosfèrica; Meteorologia al mar; Meteorologia a la muntanya; L'atmosfera.

Volum IV: Observació i predicció del temps atmosfèric; Instal·lació i ús de l'estació meteorològica; Predicció del temps i noves tecnologies; Observació i predicció no instrumental; Mapes i tipus de temps; Climes de Catalunya.

Condicions del Préstec:

Heu de fer una proposta prèvia d'ús i, en acabar, elaborar un informe de la metodologia de treball i dels resultats obtinguts.

Seria interessant que el centre que faci servir l'estació meteorològica publiqués les dades recollides (a la web del centre o a la web del CRP) per tal que altres centres educatius de la zona poguessin fer-ne ús.

Períodes de préstec:
Entre una avaluació/trimestre i un curs.

 

Aquesta pàgina ha estat actualitzada el per darrera vegada