Competència Digital
 • Competències bàsiques Àmbit digital
 • Materials per a la integració de les TIC al currículum
 • Presentacions del document de competències
 • Pràctiques compartides
 • Pla TAC
 • Recursos TAC-XTEC
 • Comptència informacional a l'aula


 • Presentacions que s'han utilitzat als territoris per presentar la competència digital
  Primària
              Secundària